Nadoz s.r.o. Nová Paka - Zemní práce, Stvební činnost, Kanalizace

Bezvýkopová metoda - horizontální směrové vrtání (HSV)

Vrtací zařízení VERMEER 16x20 navigátor

Jak se provádí horizontální vrtání ?
Vermeer Směrové vrtání, obvykle nazývá horizontální směrové vrtání ( dále jen HSV ), využívá povrchové vrtné soupravy a elektronického zařízení k řízení vrtacího nástroje vedeného po předepsané trase skládající se z mělkých huryzontálních a vertikálních oblouku. Jedná se o bezvýkopovou metodu pro instalaci infrastruktury, jako jsou telekomunikace, energie, voda, kanalizace a plynu, HSV je vhodný pro různé půdní podmínky, a proto se upouští od kopaní výkopů.K tomuto účelu postačí vykopat startovací a přistávací jámy o rozměrech 1 x 2m o hloubce dle potřeby.

HSV je preferována při instalaci potrubí nebo staveb infrastruktury v rámci vodních cest, silnic, hustě obydlených oblastech, ekologicky citlivých oblastech a v oblastech, kde jsou jiné metody a náklady příliš vysoké. Instalace délky je možna až dom délky 126m a do průměru cca 300mm Potrubí vtáhované přes vrtané díry mohou být vyrobeny z rúzných materiálů, jako jsou PVC, polyetylén.

Horizontální vrtání - průběh

Metoda HSV se skládá ze dvou nebo tří etap, přičemž první etapa se skládá z vrtání pilotního otvor na určené cestě cca 76mm v průměru. Druhá etapa rozšíří pilotní otvoru zpětným tahem a s rozšiřovací hlavou zpět ke stroji. Tato fáze je také známý jako rozšiřování Třetí etapa vtažení výrobku nebo výpažnicí do mikrotunelu.

Proces horizontálního vrtání

Stroj vermeer v akci Stroj HSV a vrtací nástroje mají směrové ovládácí funkce, které pomáhají zhotovitely provést nezbytné změny ve směrech vrtání nástroje vak horizontálně tak vertikálně.

Výplach vrtu

Výplach vrtu - hoizontální vrtání Při HSV je přebytečná zemina odplavena speciální směsí bentonit (rozemletý kaolin a polymery) do startovací jámy a tam odtěžena.

Lokalizace

Nástroj pro horizontální vrtání Umístění a vedení vrtacího nástroje je velmi důležitou součástí provozu HDD, tento nástroj je pod zemí a není vidět.

Typický HDD umístění systém se skládá ze tří věci vysílač (sondy, maják, nebo sonda), přijímač (ruční Locator), a vzdálený displej pro vrtačku operátora. Vysílač je umístěn v krytu vrtacího nástroje a reaguje na úhlu otáčení, směr a teplotu vrtací hlavy. Tyto informace jsou zakódovány do electro-magnetický signál, který je detekován a dekódovat ručním lokátorem na povrchu.

Schéma - horizontální vrtání

Přijímač pošle informace od vysílače k počítači provozovatele na vzdálený displej.
Všechny vysílaná data jsou odeslána k operátoru na vrtacím stroji , který tyto informace použije při vedení struje.

Copyright © 2008 NADOZ s.r.o | Ochrana osobních údajů stránky vytvořil www.kulin.cz
TOPlist